Leerlingen Verificatie Netwerk

AVG proof Leerlingen Verificatie Netwerk voor scholieren en asielzoekers in bibliotheken.

Een digitaal verificatiemechanisme (e-identiteit) dat toelaat om op een veilige en betrouwbare manier je identiteit aan te tonen, in te kunnen loggen en transacties te bevestigen met de systemen van de bibliotheek.

FIND OUT MORE
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Voor wie

Bibliotheken, leerlingen, scholen en asielzoekers

Waarom nu

De tijd is daar voor een moderne eenvoudige oplossing om privacy gevoelige data uit te wisselen tussen partijen die rekening houdt met nieuwe wetten (AVG) en de Europese richtlijn (eIDAS)

Noodzaak

De digitalisering van de samenleving heeft gezorgd voor een enorm aanbod aan informatie, producten en diensten.

Zoveel dat onze basisrechten als Privacy in geding komen en speciaal als het gaat om kwetsbare groepen zoals kinderen en vluchtelingen. De wetgever heeft dit opgepakt door nieuwe regelgeving op zowel Europees (GDPR) als landelijk (AGV) niveau. Na eerst alle administratieve voorbereidingen in verband met deze nieuwe regels in orde te hebben gemaakt is het nu tijd om gericht met praktische oplossingen uitvoering te geven aan deze regels. En zo de kwetsbaarste groepen optimaal te beschermen in hun privacy.

Voordelen

Iedereen blijft eigenaar van zijn/haar data

AVG & Privacy proof data uitwisselen

Enorme tijdsbesparingen op het gebied van data uitwisslen, zodat deze tijd besteed kan worden aan de doelgroep

Use cases

Use case 1

Bibliotheek op scholen

De bibliotheek heeft een belangrijke maatschappelijke taak op het gebied van toegankelijk maken en beschikbaar stellen van relevante informatie en kennis voor de inwoners van een stad of dorp door middel van de koppeling met lokale scholen.

Use case 2

Bibliotheek voor vluchtelingen

De combinatie van digitale en fysieke ontmoeting is cruciaal voor het bevorderen van kennisdeling en integratie. Tevens heeft het een stimulerende functie op sociaal gebied.

Voor wie

Bibliotheken

Vele lokale bibliotheken zijn geïnteresseerd in het id-leerling concept. Dit omdat het meer bibliotheekleden genereert en behoudt, doordat iedere leerling automatisch aangemeld kan worden en geïnformeerd kan worden over de faciliteiten van de bibliotheek. De automatisering van de processen vermindert tevens de huidige jaarlijkse kosten voor de verwerking van de data benodigd tussen de scholen en de lokale bibliotheken.

Scholen

Voor scholen wordt de AVG problematiek weggenomen waardoor er minder frictie ontstaat tot het uitwisselen van essentiële data tussen de scholen en de lokale bibliotheken.

Asielzoekerscentra

De bibliotheek heeft een belangrijke maatschappelijke taak op het gebied van toegankelijk maken en beschikbaar stellen van relevante informatie en kennis voor de inwoners van een stad of dorp door middel van de koppeling met asielzoekerscentra.